ICE – Integrated Cold Electrode

ICE – Integrated Cold Electrode


Yayınlarım

ICE – Integrated Cold Electrode

ICE™ – Integrated Cold Electrode kaynak yöntemi, 2013 yılında ESAB laboratuvarlarında geliştirilmiş olup, %50 oranında metal yığma miktarında artış sağlar. Bu teknolojinin temelini, kaynak banyosuna beslenen soğuk tel sistemi oluşturmaktadır.

Kaynak akımı ile temas eden 2 tel arasından beslenen yalıtılmış tel ile dolgu miktarı arttırılmakta, kaynak dikişi kapak formu ayarlanabilmektedir. Artan yığma miktarına oran ile soğuk olarak kaynak havuzuna beslenen tel ile ısı girdisi azaltılmaktadır.

Soğuk telin besleme hızı, akımla ergiyen tellerin tel sürme hızına göre yazılımla kontrol edilmektedir.

ICE™ teknolojisinde soğuk tel besleme oranı arttırılarak yığma miktarı arttığında ısı girdisi değerinde bir değişme olmamaktadır.
(Not: Isı girdisi hesaplanırken soğuk tel besleme aktif bir parametre olmadığından ısı girdisi değerini değiştirmemektedir.)

Avantajları

• Enerji Tasarrufu
• Düşük Isı Girdisi ve Distorsiyon
• Flat Cap Control™
• High Deposition Root™
• Daha Fazla Yığma Miktarı
• Kaynak Hızında Artış
• Toz Tüketiminde %10-40 Tasarruf

ICE™ sisteminde 2,5mm çaplı 3 adet tel kullanılır. Bu 3 tel, tek kaynak kafasından beslenir.

Sıralı 3 telden sağ ve soldaki tel akım alarak ergimekte ve kaynak havuzunu oluşturmaktadır.
Ortadaki tel ise tamamen yalıtılmış halde akım almadan, doğrudan kaynak havuzuna beslenmektedir.

99942ICE_Uygulama_Brosuru_-_EN

4801ICE_Brosuru_-_EN