Teknik Tedarik iştiraklerinden olan Türkiye`nin ilk tarafsız ve bağımsız olan Global Kaynak Okulu, ark kaynağı yöntemleri konusunda uzman personel yetiştirmeyi hedefleyen bir kuruluştur. Konu ile ilgili detaylı bilgi için : info@tekniktedarik.com
Elektrod, Mig/Mag, Tig ve Tozaltı kaynak yöntemleri konularında teorik eğitimlerimiz modüller halinde katılımcılara sunulmaktadır. Uygulama kısmında ise 4 kaynak hücresinden oluşan atölyemizde, kaliteli kaynak ekipmanları ile tüm yöntemlerin uygulaması en ince detaylarına kadar gösterilmektedir.
Global Kaynak Okulu`nda bulunan 8 kişilik eğitim sınıfı ve 4 hücreli kaynak atölyesi ile personel belgelendirme için gerekli tüm şartlar yerine getirilmiştir. Böylece hem manuel kaynakçı hem de kaynak operatörü belgelendirme süreçleri rahatlıkla yapılabilmektedir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgedir. KAPSAM Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında A grubu zorunlu yeterlilik birimi ve B grubu seçmeli yeterlilik birimleri yer almaktadır. Yeterlilik Birimleri A1: Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği B1: Elektrotla Ark Kaynağı (111) B5: Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) B6: Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) B7: Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Elektrotla Metal-Ark Kaynağı (136) B8: Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138) B9: Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) B14: Oksi-Asetilen Kaynağı (311) Kalite güvencesi sağlanmış ve uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş bir sistem aracılığıyla tarafsız, tutarlı, âdil ve güvenilir şekilde yapılan ölçme değerlendirmeler sonucunda başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Teknik eğitim

Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemleri olan EN ISO 3834 ve EN 15085 standartlarının firmanıza uygulanması ve uygunluk belgesinin alınabilmesi için gerekli tüm prosedür ve işlemler tarafımızdan hassas bir şekilde yapılmaktadır. EN ISO 3834 – Metalik malzemeleri ergitme kaynak yöntemleri ile imalat yapan üretici firmaların ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmış, ürün kalitesini güvence altına alınmasını sağlayan bir kalite yönetim sistemidir. Aşağıdaki bölümlerden oluşur; TS EN ISO 3834-1 : Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı İçin Kalite Şartları – Bölüm 1 : Kalite Şartlarının Uygun Seviye Seçimi İçin Kriterler TS EN ISO 3834-2 : Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları – Bölüm 2 : Kapsamlı kalite şartları TS EN ISO 3834-3 : Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları- Bölüm 3 : Standart Kalite Şartları TS EN ISO 3834-4 : Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları – Bölüm 4: Temel kalite şartları TS EN ISO 3834-5 : Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları-Bölüm 5 : ISO 3834-2, ISO 3834-3 veya ISO 3834-4 standartlarının kalite şartlarına uygunluğun teyidi için gerekli dokümanlar EN 15085 – Demiryolu araçları ve parçalarının üretim, revizyon ve bakım kriterlerini içeren bir standartlar serisidir. Demiryolu araçları ve parçalarının üretim ve bakım aşamalarında, metal malzemelerin kaynaklı imalatında bu standardın esasları geçerlidir. Kaynaklı imalat, bu işlemler için özel yöntem olarak tanımlanmıştır. Bu yöntem için gereklilikler ise yukarıda açıklanan ISO 3834 standartlarında yer almaktadır. Aşağıdaki bölümlerden oluşur; EN 15085-1 Demiryolu uygulamaları – Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynak işlemi – Bölüm 1: Genel EN 15085-2 Demiryolu uygulamaları – Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynak işlemi – Bölüm 2: Kaynak imalatçılarının kalite özellikleri ve belgelendirilmesi EN 15085-3 Demiryolu uygulamaları – Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynak işlemi – Bölüm 3: Tasarım özellikleri EN 15085-4 Demiryolu uygulamaları – Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynak işlemi – Bölüm 4: İmalat kuralları EN 15085-5 Demiryolu uygulamaları – Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynak işlemi – Bölüm 5: Muayene, deney ve dokümantasyon Kaynaklı imalat yeterlilik belgelendirme çalışmaları EN 15085-2 standardı gereğince yapılmaktadır. İşletmeler bu standart kapsamında dört belgelendirme seviyesi çerçevesinde belgelendirilmektedir. Belgelendirme seviyelerini, işletmelerin üretim kapasiteleri ve performans durumları belirlemektedir: CL1: Yüksek kalite sınıfında kaynak dikişleri içeren demiryolu araçları ve araç parçaları (bu seviye bütün aracın imalatını kapsar) CL2: Ana bileşenler dışında kalan, biniş kapıları, çatı donanımı ve benzeri parçaların üretimi için bir alt sınıf kalite seviyesidir. CL3: Demiryolu taşıtlarının üretimine ait basit teçhizat parçaları (bu seviye, kalite seviyesi CP D olan imalatları kapsar) CL4: Kaynaklı üretim yapmayan ancak demiryolu araçlarını ve araç parçalarını tasarlayan, satın alıp monte eden veya satın alıp işleten işletmeler

Kaynaklı imalat yapan firmalarda çalışan personel için EN ISO 14731 standardına göre “Kaynak Koordinasyon Personeli Eğitimi” kaynaklı imalat yapan firmalarda çalışan personele yönelik gerçekleştirilen eğitimdir. Eğitim, kaynaklı imalat yapan firmaların sahip olması gereken ISO 3834 seri standartlarında geçen “Kaynaklı imalatta Koordinasyonu Sağlayacak Personel” yetiştirmeyi ve belgelendirmeyi amaçlamaktadır. Eğitimin İçeriği Genel Kaynak Yöntemleri-Kaynak Parametreleri Yöntemlerin Hataları ve Kaynak Hatalarının Değerlendirilmesi Tahribatlı Muayene Tahribatsız Muayene ve Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirmesi Kaynak Yöntemleri – Kaynak Sembolleri Kaynakta Malzeme Kaynağın Isıl İşlemi Kaynak Prosedür Şartnamesi Ve Onayı (WPS, WPQR) Kaynakçı Sertifikasyonu Kaynaklı İmalar Yapan Firmalar için Dokümantasyon ve EN 3834 Standart Serisi EN 14731`e Göre Kaynak Koordinasyon Personeli Görev Ve Sorumlulukları Kaynaklı İmalat, Tahribatsız Muayene ve Tahribatlı Muayene Atölye Uygulamaları

Çekme Testi Basma Testi Çentik Darbe Testi 3 Nokta Eğme Testi Sertlik Testi (Rockwell, Vickers, Brinell)
Metal malzemelerin kimyasal kompozisyonlarını tespit etmek için optik emisyon spektrometre cihazı ile yapılan testtir. Laboratuvarımız bünyesinde spektrometre ile yapılan kimyasal analizler Bruker marka spektrometre ile yapılmaktadır. Metal Analizi: Ölçüm Yapılan Malzemeler Demir ve alaşımları (Fe) Düşük alaşımlı çelikler Pik ve Sfero (Dökme Demir) Paslanmaz çelikler Mangan çelikleri Takım çelikleri Ni rezist Cr hard Alüminyum ve alaşımları (Al) Saf alüminyum Al – Si Alaşımları Al – Si – Cu Alaşımları Al – Mn Alaşımları Al – Mg Alaşımları Al – Zn Alaşımları Bakır ve Alaşımları (Cu) Saf bakır Pirinç ( Cu – Zn ) Bronz ( Cu – Sn – Pb ) Alüminyum bronz ( Cu – Al ) Cu-Co-Be-Ag Alaşımları

Teknik Danışmanlık

Kaynak Sınıfı ve Atölyesi Kurulumu Kaynak Planları Hazırlanması Kaynak Kontrol Planları Hazırlanması (ITP) 3.Taraf Gözetim Hizmetleri Test Firmaları için Standart Numune Hazırlanması
EN 15609 WPS: Kaynak talimatı, İlgili Proje standardı kodlarına uygun şekilde hazırlanmış, kaynak ağzı detayını, kullanılacak kaynak yöntemini, elektrot ve/veya kaynak teli tipini ve çapını, akım, volt, kaynak pozisyonu, kaynak paso sayısı ve benzeri bilgileri içeren bir formdur. EN 15614 WPQR: Standartlara göre, yapılacak her kaynağın yapılan kaynak yöntemi, malzeme grubu ve kaynak malzemesinin uyumlu olduğunu belirten ve proje standardına uygun olarak kaynakların yapıldığını, mekanik testlerin yapıldığını ve sonuçların uygun olduğunu gösteren rapordur. Bir WPQR, geçerlilik alanları kapsamında, birden fazla WPS ’i destekleyebilir. WPQR hazırlık ve testleri Bağımsız Kontrol Kuruluşları (Üçüncü Taraf Gözetim Firmaları) nezaretinde yapılıp onaylanmış olmalıdır.
Kaynaklı imalatta veya tamir bakım uygulamalarında kullanılan ark kaynak makineleri zaman içerisinde yıpranmakta, mekanik parçaları aşınmakta ve aniden pes ederek imalatı durdurmaktadır. Bu durumun önüne geçilebilmesi için ark kaynak makinelerinin periyodik olarak kontrollerinin ve bakımlarının yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde çalışılan ortamda bulunan metal tozlarının ve dışarıdan gelen kirliliklerin makine fanları ile makine içerisine çekilmesi ile güç ünitesi ısınmakta ve makine kendisini korumaya alarak kapatmaktadır. Daha kötü senaryoda ise metal tozları elektronik kartlarda ve kontaktörde birikerek kısa devreye yol açmaktadır. Böylece çok daha yüksek maliyetli servis faturaları ile karşılaşılmaktadır. Ayrıca mekanik ve hareketleri parçaların ya da su soğutma sistemlerinin de düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Yüksek servis faturaları ve iş gücü kaybını engellemek adına Teknik Tedarik olarak Periyodik Önleyici Bakım ve Servis Hizmetlerini size sağlıyoruz. Bu hizmete ulaşmak için : info@tekniktedarik.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.
Kaynak Makinesi Kalibrasyon Hizmeti